toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Ledo Nagradna igra: Medo bijeli nagrade dijeli!

Ledo Nagradna igra: Medo bijeli nagrade dijeli!

Ledo Nagradna igra: Medo bijeli nagrade dijeli!

Datum:
1.9.2016.-1.11.2016.
Lokacija:
Republika Hrvatska

Pogledajte Kako sudjelovati, Nagrade i Pravila

Odobrena rješenjem Ministarstva financija, Porezna uprava, Središnji ured, Klasa: UP/I-460-02/16-01/559, Urbroj: 513-07-21-01/16-3 od 18.08.2016.

Ledo.hr