toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

Dionice

Dionice

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Temeljni kapital Društva iznosi 119.289.600,00 HRK koji je podijeljen na 313.920 redovnih dionica na ime, oznake LEDO-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 380,00 HRK.

Dionice Društva su nematerijaliziranivrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao imatelj dionica.

Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društva.

LEDO-R-A

Ledo dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
ISIN: HRLEDORA0003
Djelatnost: CA 1052

 Tržište  Slobodno tržište 
 Sektor Ca
 Vrsta vrijednosnog papira Dionica - redovna
 Broj uvrštenih 313,920 
 Nominalna vrijednost 380,00 kn 
 Dividenda u novcu 297,12 kn 
 Datum isplate dividende 23.9.2014. 
 Datum stjecanja prava na dividendu 29.8.2014. 
 Početak trgovanja bez dividende 27.8.2014. 

Specijalisti

Naziv Erste&Steiermärkische Bank d.d.
RBA d.d.

Dionice

Ledo.hr