toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

Poslovni rezultati

Poslovni rezultati

Društvo Ledo d.d. Zagreb zabilježilo je rast poslovnih prihoda za 16,4 posto u 2015. godini u odnosu na 2014. što je posljedica brojnih aktivnosti društva s ciljem poticanja na veću konzumaciju sladoleda, inovacija, promocija i kampanja, kontinuiranog rada na razvoju grupe Smrznuta hrana, ulaska u nove kategorije proizvoda te razvoja HORECA kanala prodaje. Ukupni prihodi Ledo d.d. Zagreb u 2015. rasli su za 16,1 posto u odnosu na 2014. godine i iznosili su 1,344.0 milijuna kuna.

U 2015. godini prihodi od prodaje grupe Sladoled zabilježili su rast za 20,3 posto u odnosu na 2014. godinu. Sve kategorije proizvoda unutar navedene grupe ostvarile su snažan rast. Dobre vremenske prilike u Republici Hrvatskoj tijekom ljetnih mjeseci pozitivno su se odrazile na turističku sezonu, a time i na HORECA kanal prodaje. Prihodi od prodaje segmenta hotelijerstva i ugostiteljstva u 2015. godini zabilježili su rast zbog konstatnog rada na razvoju kanala, proširenja asortimana i povećanja broja kupaca. Prihodi od prodaje grupe Smrznuta hrana zabilježili su rast od 15,2 posto, a najveći rast ostvaren je u kategorijama Meso, Riba i Tijesto.

Poslovni rashodi u 2015. zabilježili su rast od 15,4 posto u odnosu na 2014., no udio poslovnih rashoda u prihodima zabilježio je pad što je direktna posljedica nastavka optimizacije troškova društva. Materijalni troškovi, koji čine 76,5 posto poslovnih rashoda, u promatranom periodu rasli su za 19,7 posto. Troškovi sirovina i materijala imaju najveći udio u poziciji  materijalnih troškova te su zabilježili rast zbog povećanja proizvedenih količina, međutim, rasli su sporije od prihoda od prodaje vlastitih proizvoda radi ostvarenih ušteda na cijenama sirovina te povećane efikasnosti u proizvodnji. Troškovi prodane robe su također zabilježili rast zbog povećanja prodanih količina.

U 2015. godini kapitalna ulaganja iznosila su 44.5 milijuna kuna, a odnosila su se na rashladnu opremu te licence za novi informacijski sustav za odnose s kupcima koji omogućava bolje praćenje odnosa s poslovnim partnerima kao i daljnju racionalizaciju poslovanja.

Financijski prihodi zabilježili su rast od 11,8 posto u 2015. te su iznosili 87.6 milijuna kuna. Istovremeno, rasli su i financijski rashodi te su iznosili 21.5 milijuna kuna. Rast financijskih prihoda posljedica je ostvarenih prihoda od dividendi isplaćenih od strane društva kćeri, ali ujedno i rasta prihoda od kamata iz odnosa s povezanim društvima i pozitivnih tečajnih razlika. U skladu s dugoročnom strategijom Društva koja se odnosi na daljnju konsolidaciju poslovanja, Uprava Društva je prihvatila ponudu za prodaju dionica Hajduka ŠDD po tržišnoj vrijednosti od 2.5 milijuna kuna.

Dobit prije oporezivanja u 2015. godini iznosila je 199.3 milijuna kuna što predstavlja rast od 16,7 posto u odnosu na 2014.

Ledo.hr