toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Temeljna načela na kojima se zasnivaju politike i procedure korporativnog upravljanja Društva su briga o pravima i jednak tretman svih dioničara, transparentno poslovanje i javno objavljivanje podataka o poslovanju društva i odgovornosti uprave.

Temeljna načela na kojima se zasnivaju politike i procedure korporativnog upravljanja Društva su briga o pravima i jednak tretman svih dioničara, transparentno poslovanje i javno objavljivanje podataka o poslovanju društva i odgovornosti uprave.

Ledo je predan dobrom korporativnom upravljanju koje je prvenstveno usmjereno na povećanje odgovornosti relevantnih osoba unutar samog društva te jačanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole, kao i povećanje zahtjeva transparentnosti poslovanja prema dioničarima.

Društvo postupa u skladu s preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze čiji je cilj uspostaviti visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja dioničkih društava koji se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima.

Uprava i Nadzorni odbor Leda d.d. dobrim i odgovornim poslovanjem te nadziranjem poslovnih i upravljačkih funkcija štite interese dioničara i svih drugih nositelja interesa.

Ledo.hr