toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

Glavna skupština

Glavna skupština

Glavna skupština donosi odluku o podjeli dobiti dioničarima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima te poslovnim rezultatima i financijskoj poziciji Društva. Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Leda d.d. koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na korporativnoj web web stranici: www.ledo.hr.

Glavna skupština donosi odluku o podjeli dobiti dioničarima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima te poslovnim rezultatima i financijskoj poziciji Društva. Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

Ledo.hr