toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana imenuje Radničko vijeće Društva sukladno odredbama Zakona o radu, dok za to postoje uvjeti propisani Zakonom o radu koji je na snazi. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje s danom donošenja te odluke. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu ponovo biti birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekome od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem se prestao mandat.

Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna skupština Društva. Člana Nadzornog odbora koji je predstvanik radnika imenuju i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Nadzorni odbor nadzire Upravu i njeno vođenje poslova Društva.

Ledo.hr