toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Odnosi s investitorima

Uprava

Uprava

Uprava Leda d.d. sastoji je od Predsjednika i jednog člana Uprave te vodi poslove Društva. U okviru prava i obveze na vođenje poslova Društva Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno vođenje Društva.

Mandat članova Uprave traje pet godina i počinje danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka manadata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Društvo zastupaju predsjednik Uprave samostalno ili dva člana Uprave zajedno.

Ledo.hr