Riba trgovačka

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mjere
Volumen (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti108
Šifra011675
Bar kod3850116035666
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji7
Kutija na paleti108
Šifra078513
Bar kod3850116785134
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji8
Kutija na paleti108
Šifra011712
Bar kod3850116036564
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti30
Šifra074582
Bar kod3850116745824
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji7
Kutija na paleti108
Šifra087847
Bar kod3850116878478
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji7
Kutija na paleti126
Šifra099537
Bar kod3850116746104
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti108
Šifra011714
Bar kod3850116036625
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti112
Šifra087698
Bar kod3850116738796
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji7
Kutija na paleti126
Šifra099535
Bar kod3850116746050
Jedinica mjerekom
Volumen (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti108
Šifra089887
Bar kod3850116898872