toggle menu Ledo
Hrvatski
Toggle search

Ledo Hrvatska

Ledo Hrvatska

Ledo Hrvatska

Ledo d.d. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane. Kontakt i osnovni podaci o kompaniji

M. Čavića 1a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 2385 542

 e-mail: ledo@ledo.hr

Lokacija Ledo d.d. na karti

LEDO Hrvatska

Investicije
E-mail: investicije@ledo.hr
(T: +385 1 2385 826)
Izvoz
E-mail: export@ledo.hr
(T: +385 1 2385 560)
Ljudski resursi
E-mail: ljudski.resursi@ledo.hr
 

Kadrovski poslovi i zapošljavanje  (T: +385 1 2385 829)

Kvaliteta
E-mail: kvaliteta@ledo.hr 
(T: +385 1 2385 516)
Marketing
E-mail: marketing@ledo.hr
(T: +385 1 2385 629)
Marketing – Grupa Sladoled
E-mail: sladoled@ledo.hr
Marketing – Grupa smrznuto povrće i voće
E-mail: povrce@ledo.hr
Marketing - Grupa smrznuta riba
E-mail: riba@ledo.hr
Marketing - Grupa smrznuta tijesta
E-mail: tijesto@ledo.hr
Marketing - Grupa smrznuta jela
E-mail: gotova.jela@ledo.hr
Nabava
E-mail: nabava@ledo.hr
(T: +385 1 2385 844)
Prodaja
E-mail: prodaja@ledo.hr
T: 01 2412 996
T: 01 2412 997
Zaštita okoliša i održivi razvoj
E-mail: okolis@ledo.hr
(T: +385 1 2385 801)
Financije
E-mail: financije@ledo.hr
(T: centrala +385 1 2385 667)
Investitori
E-mail:
ledo.investors@ledo.hr
(T: +385 1 2385 526)
Proizvodnja
(T: +385 1 2385 769)

Osnovni podaci

Tvrtka: LEDO dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
Skraćeni naziv: LEDO d.d.
Sjedište i adresa: Zagreb, M. Čavića 1a
Osnovna djelatnost: 15.52 proizvodnja sladoleda
Pravni oblik: Dioničko društvo
Direktor: Marin Poljak – predsjednik Uprave
OIB 87955947581
Matični broj (MB): 3218821
Matični broj subjekta (MBS): 080002964
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 119.289.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 313.920 dionica
Nominalna vrijednost dionice: 380,00 kuna
Trgovanje dionicom: Dionice redovne (LEDO-R-A) uvrštene
su u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze lipanj 2003. godine.
Žiro račun:
Banka:
IBAN - HR39 2503 0071 1000 2063 6 / SWIFT - VBCRHR22
SBERBANK d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb
Žiro račun:
Banka:
IBAN - HR72 2481 0001 1200 1687 7 / SWIFT - KREZHR2X
Kreditna banka Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb
Žiro račun:
Banka:
IBAN - HR46 2360 0001 1013 8681 8 / SWIFT - ZABAHR2X
Zagrebačka banka, Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Članovi uprave: Marin Poljak, Filip Mutić
Predsjednik Nadzornog odbora: Vladimir Bošnjak

Newsletter

Ako želite primati svježe novosti iz Leda, unesite svoju email adresu.

Ledo.hr