Kontakt

Prodajni centri

072/500-602

Središnja Hrvatska

Marijana Čavića 1A,
10000 Zagreb

Tel: + 385 072 500 602
Fax: + 385 1 2412 990

Dalmacija

Dubrovačka 4,
21204 Dugopolje

Tel: + 385 21 689 680
Fax: + 385 21 509 658

Slavonija

Vukovarska 314,
31000 Osijek

Tel: + 385 31 502 204
Fax: + 385 31 506 138

Istra i Primorje

Tome Strižića 8,
51000 Rijeka

Tel: + 385 51 251 336
Fax: + 385 51 251 971