Politika upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane

Politika upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane u potpunosti je usklađena sa zahtjevima norme ISO 9001:2015, IFS i BRC standarda te HACCP sustavom. Politika upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane dostupna je svim zainteresiranim stranama te se redovito ocjenjuje i prema potrebi revidira. 

Preuzmi
Politika upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane 2020 PDF

VIŠE O nama

Ledo danas

Profil Leda

Ljudski resursi

Karijera u Ledu

Distribucija

Distribucija