Politika upravljanja okolišem i energetskom učinkovitošću

Politika upravljanja okolišem i energetskom učinkovitošću u potpunosti je usklađena sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011. Politika upravljanja okolišem i energetskom učinkovitošću dostupna je svim zainteresiranim stranama te se redovito ocjenjuje i prema potrebi revidira. 

VIŠE O nama

Ledo danas

Profil Leda

Ljudski resursi

Karijera u Ledu

Distribucija

Distribucija